Monday, January 19, 2009

Dari Meja Pengarah BPSBPK


Saya ingin mengucapkan tahniah kepada semua SBP yagn menggunakan blog ini untuk melaporkan aktiviti kokurikulum sekolah masing-masing.

Walau bagaimanapun, saya dapati blog ini sudah lama tidak dikemaskini. Dengan adanya blog ini, saya boleh memantau aktiviti yang dijalankan di semua SBP secara terus. Sekiranya ada kejayaan yang cemerlang di peringkat sekolah, perkara itu boleh saya memaklumkannya segera kepada pihak atasan.

Semoga perkara ini diberi perhatian dan diambil tindakan sewajarnya.


ASHAH BINTI SAMAH