Thursday, July 01, 2010

Bulan Teknik Dan Vokasional SMS Raja Tun Azlan Shah (SERATAS)

Bulan Teknik Dan Vokasional diadakan sepanjang 21 Jun sehingga 20 Julai. Semua pelajar dan guru-guru terlibat. Antara Ahli Jawatan Kuasa yang terlibat ialah Panatia Lukisan Kejuruteraan, Teknologi Kejuruteraan, Matematik Tambahan dan ICT. Antara aktiviti-aktiviti yang diadakan ialah pameran Lukisan Kejuruteraan dan demostrasi penggunaan Autocad, pemeran dan jualan hasil kerja pelajar-pelajar seperti rak buku, kerusi, meja dan lain-lain, kuiz pemantapan Matematik, pertandingan montaj dan poster.

No comments: