Monday, September 27, 2010

PERINGATAN

TERIMA KASIH KEPADA PENOLONG-PENOLONG KANAN KOKURIKULUM SEKOLAH BERASRAMA PENUH, KEMENTERIAN PELAJARAN MALAYSIA YANG TELAH MENYUMBANG BERITA AKTIVITI KEPADA BLOG INI.
DIHARAPKAN KEPADA SEMUA PENOLONG KANAN KOKURIKULM SEKOLAH BERASRAMA PENUH, KEMENTERIAN PELAJARAN MALAYSIA SUPAYA TIDAK MENGUBAH APA-APA SETTING YANG TELAH DITETAPKAN OLEH BAHAGIAN DI DALAM BLOG INI KERANA IANYA AKAN MENYUSAHKAN PIHAK BAHAGIAN UNTUK MENDAPATKAN MAKLUMAT-MAKLUMAT DI DALAM BLOG INI. DIHARAPKAN JUGA SUPAYA PASSWORD INI TIDAK DIBERIKAN KEPADA ORANG-ORANG LAIN YANG TIDAK BERKENAAN SUPAYA IANYA TIDAK DISALAHGUNA.
KERJASAMA DARIPADA TUAN-TUAN DAN PUAN-PUAN AMAT DIPERLUKAN KERANA BLOG INI MENJADI BUKTI UNTUK AKTIVITI-AKTIVITI KOKURIKULUM SBP DAN DIHARAPKAN BLOG INI TIDAK DISALAHGUNA OLEH ORANG-ORANG YANG TIDAK BERKENAAN.
TERIMA KASIH

No comments: